Opinie o Nas


 

Zaprawa Funaben Plus 02 WS 900g

  • Dodaj recenzję:
  • 5907660105210
  • Producent: Organika Azot
  • Dostępność: Dostępny na magazynie
  • Dostawa od: 10,99 zł

  • Cena netto: 55,56 zł
    60,00 zł
  • szt.
Funaben Plus 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej o działaniu układowym przeznaczonym do zaprawiania w zaprawiarkach.

II ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE

1. Pszenica ozima, pszenica jara.
Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

2. Pszenżyto ozime, pszenżyto jare.

Zgorzel siewek.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

3. Jęczmień ozimy, jęczmień jary.

Głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

4. Żyto.
Głownia źdźbłowa, zgorzel siewek.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

5. Owies.
Głownia pylista, głownia zwarta.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawiać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu. Nie wolno go przeznaczać do celów konsumpcyjnych ani na paszę.

5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną
zaprawą.

6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

7. Jeśli zachodzi konieczność dłuższego składowania, zbadać zdolność kiełkowania
pozostałego zapasu ziarna.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
NIE DOTYCZY.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto, owies - NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Etykieta –instrukcja stosowania środka Funaben Plus 02 WS – załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z
dnia 27.04.2009 r


Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna..
Zawiesinę sporządzić w o s o b n y m n a c z y n i u. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS n i e m i e s z a j ą c, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie
wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać pyłu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania; aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

fungichem.pl dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i parametry były kompletne. Źródłem
informacji są dane katalogowe towarów. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane nie zawierają
pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie
jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem
Obsługi Klienta. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.