Opinie o Nas


 

Aldekol Des FF 1L

  • Dodaj recenzję:
  • Kod towaru: 9874321030001
  • Producent: Ewabo
  • Dostępność: Dostępny na magazynie
  • Dostawa od: 12,99 zł

  • Cena netto: 41,67 zł
    45,00 zł
  • szt.
Aldekol Des FF jest płynnym, silnie stężonym, pieniącym się środkiem do dezynfekcji powierzchniowej, skutecznym przeciw bakteriom, wirusom i grzybom.
Aldekol Des FF nie zawiera aldehydu mrówkowego ani fenoli. Posiada bardzo dobre właściwości penetracyjne i czyszczące. Jest on ponadto stabilny zarówno w warunkach zanieczyszczenia organicznego, jak i nieorganicznego.

Wskazania:
Aldekol Des FF zwalcza mi.in. następujace drobnoustroje:

 

Bakterie
Wirusy
Grzyby
Campylobacter
Coronavirus
Aspergillus fumigatus
Escherichia coli
Parvovirus
Aspergillus flavus
Haemophilus
Poxvirus
Aspergillus ochraceus
Mycoplasma
Herpesvirus
 
Salmonella
Picornavirus
 
Staphylococcus aureus
Flavivirus
 
Streptococcus
Arterivirus
 
Pseudomonas aeruginosa
Picornavirus
 
P. multocida
Birnavirus
 
Ornithobacterium rhinotracheale
Adenovirus
 
Clostridium botulinum
Ortomyxovirus
 
Enterococcus faecalis
Paramyxowirus
 
Clostridium perfringens
Calicivirus

Budowa chemiczna:
Aldekol Des FF zawiera: aldehyd glutarowy oraz czwartorzędowe sole amoniowe.

Zastosowanie:
Aldekol des FF przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, powierzchni zewnętrznych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, a także wylęgarniach, pieczarkarniach, itp.

Sposób zastosowania:
Aldekol Des FF może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty ciśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. Igeba), zamgławiacze elektryczne.
Zaleca się przeprowadzenie uprzednio gruntownego czyszczenia powierzchni przy użyciu stosownych i kompatybilnych środków myjących, jak np. Allzweckreiniger, Industriereiniger, czy Polycar.
Przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekcji, wszystkie powierzchnie powinny wyschnąć.

Uwaga!
PREPARATU NIE STOSOWAĆ W OBECNOŚCI  LUDZI I ZWIERZĄT.

Dawkowanie:
Pożądany efekt uzyskuje się stosując: 
- przy użyciu urzadzeń tradycyjnych - roztwór roboczy o stężeniu 0,5% (profilaktyka) - 1% w ilości ok. 0,4 litra na 1 m2 powierzchni,
- przy użyciu zamgławiaczy termicznych i elektrycznych - 1 do 2 litrów Aldekolu Des FF na 1000 m3 kubatury obiektu .
Czas działania: nie mniej niż 2 godziny.
Stosowanie zamgławiaczy termicznych (np. Igeba): 1 litr Aldekolu des FF rozcieńczyć w 1 litrze wody (na ściółkę w 2 litrach wody);
Stosowanie zamgławiaczy elektrycznych: należy rozcieńczyć 1 litr Aldekolu des FF w 5 litrach wody.
Zalecamy użycie dodatku wspomagającego zamgławiaanie (np. FOG ADD) w ilości 10% w stosunku do użytej wody.
Przykład: 0,1 litra FOG ADD + 1 litr Aldekol des FF + 1 litr wody, najlepiej o temp. ok. 400C.

Warunki przechowywania:
Aldekol Des FF należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 00C.

Trwałość:
2 lata od daty produkcji

Ekspertyzy:
Ministry of Agriculture, Brussels, Belgia -  Dr Meulemans
Veterinary and Agrochemical Research Centre, Brussels, Belgia - dr F. Koenen, dr K. De Clercq, dr Cay Ann
TNO Nutrition and Food Research, Zeist, Holandia - S.H.M. Tap, B.J. Hartog, M.M. van der Most
Nationales Referenzlabor für Newcastle Disease und Aviäre Influenza im Institut für Virusdiagnostic der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tire, Insel Riems, Niemcy - dr Ortrud Werner
Gesellschaft für angewandte Mykologie und Umweltstudien mbH (GAMU), Institut für Pilzforschung, Krefeld, Niemcy - prof. J. Lelley

 

Ekologia: 
Rejestracja Niemieckiego Urzędu d/s Ochrony Środowiska Nr 02930040

Rejestracja:
 

Pozwolenie MZ nr 1246/2004 na obrót produktem biobójczym

Oznaczenia o zagrożeniach i bezpiecznej pracy:   

Preparat żrący. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w  kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia. Może powodować uczulenie w nastepstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Przechowywać pod zamknięciem i chronic przed dziećmi. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne  i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz , niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.