Opinie o Nas


 

Fenoxinn 110EC miotła owies w zbożu PUMA 500ml

 • Dodaj recenzję:
 • Kod towaru: 5907731952996
 • Producent: Innvigo
 • Dostępność: Dostępny na magazynie
  Czas realizacji: Wysyłka w 24h
 • Dostawa od: 12,99 zł

 • Cena netto: 74,07 zł
  80,00 zł
 • szt.

Fenoxinn 110EC miotła owies w zbożu PUMA 500ml

Jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

fenoksaprop-P- etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

FENOXINN 110 EC:

 • Jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym.
 • Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni.
 • Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu.
 • Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.

FENOXINN 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.

 1. Stosowanie środka pojedynczo

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

  Chwasty wrażliwe:                       wyczyniec polny

  Chwasty średniowrażliwe:           miotła zbożowa

  Pszenica jara, jęczmień jary

  Chwasty wrażliwe:                     chwastnica jednostronna, owies głuchy

 2. Stosowanie w mieszankach zbiornikowych

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik                                         polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polny

  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski

  Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa, przetacznik polny

  Pszenica jara, jęczmień jary

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies                                           głuchy, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest szczawiolistyny (rdest kolankowy), żółtlica                                                   drobnokwiatowa

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime

Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31).

a) Stosowanie pojedynczo

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych

W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek FENOXINN 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG lub Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: FENOXINN 110 EC - 0,5 l/ha

+ Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha

+ Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek FENOXINN 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.

W przypadku łącznego zastosowania środka FENOXINN 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1. Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka, w takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.
 2. Środka nie stosować:

  - na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,

  - w okresie występowania przymrozków,

  - w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%.

 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

 4. Strategia zarządzania odpornością.

  Uproszczenie uprawowe, uprawy w monokulturze, stosowanie dawek obniżonych oraz stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania mogą prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

  - postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,

  - dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

  - używaj różnych metod kontroli zachwaszczania w tym rotacje upraw, itp.,

  - stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

  - informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,