Opinie o Nas


 

Vivando 250 ml na daktylium

 • Dodaj recenzję:
 • Kod towaru: 4041885074072
 • Producent: BASF
 • Dostępność: Dostępny na magazynie
  Czas realizacji: Wysyłka w 24h Zamów telefonicznie 606 614 833
 • Do Użytku Profesjonalnego: TAK
 • Do Użytku Amatorskiego: NIE
 • Zamów telefonicznie: 606614833
 • Dostawa od: 12,99 zł
 • Stara cena: 125,00 zł
  Cena netto: 115,74 zł
  125,00 zł
 • szt.
VIVANDO Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
 
Zawartość substancji czynnej: metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 500 g/l (42,02%)
 
Zezwolenie MRiRW Nr R - 27/2017wu z dnia 17.05.2017 r.
 
Vivando® jest fungicydem zarejestrowanym w Polsce wyłącznie w uprawach szklarniowych pomidora, ogórka, bakłażana, papryki, cukinii, melona oraz w pieczarkarniach. Wykazuje bardzo wysoką skuteczność przeciwko mączniakowi prawdziwemu w uprawach warzywnych oraz daktylium w uprawie pieczarki. Substancja aktywna zawarta w preparacie hamuje podział komórkowy i oddzielanie zarodników grzybni. Nieregularnie podzielone lub niezróżnicowane zarodniki konidialne powodują całkowite zahamowanie zarodnikowania. Efekty działania preparatu widać już po 13-14 dniach od zastosowania. Efektywność sięga 98%
 
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach/pieczarkarniach o trwałej konstrukcji,
odizolowanej od podłoża.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych) i półkowych.
 
 
Pieczarka (w uprawie pod osłonami typu pieczarkarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)
Daktylium
Termin stosowania:
Środek zastosować do 7-9 dni po nałożeniu okrywy, przed rozpoczęciem owocowania. Zaleca się
stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ml/m2 podłoża.
Zalecana ilość wody: 150 ml/ m2 podłoża.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 1
 
Pomidor (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)
Mączniak prawdziwy pomidora
 
Termin stosowania:
 
Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym
do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek
zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w
100 l wody)
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 
Bakłażan, papryka (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym
do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek
zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w
100 l wody)
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 
Ogórek, cukinia, melon (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)
Mączniak prawdziwy dyniowatych
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym całkowicie rozwiniętego
do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek
zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,2 l/ha (zalecane stężenie: 0,02 l środka w
100 l wody).
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pomidor, ogórek, cukinia, melon, bakłażan, papryka – 3 dni.
Pieczarki – 10 dni.
 
Etykieta środka ochrony roślin Vivando
Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.
Środek zawiera substancję czynną metrafenon (Grupa FRAC U8). W ramach strategii
antyodpornościowej zaleca się stosowanie środka przemiennie ze środkami grzybobójczymi
zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów
zabiegowych i powtórnego opryskania części uprawy już potraktowanej.
 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do
sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
 
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz
w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
W przypadku konieczności wejścia na obszar opryskany środkiem bezpośrednio po zabiegu –
stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą.
 
Środki ostrożności związane ze środowiskiem naturalnym:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
 
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska
oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0ºC - 35ºC.
Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.