Opinie o Nas


 

Activus 400 SC 5L ( produkt referencyjny Stomp )


  • Cena netto: 189,81 zł
    205,00 zł
  • Niedostępny
  • szt.

Activus 400 SC 5L ( produkt referencyjny Stomp )

 

Zawartość substancji czynnych: pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (36,0 %)

 

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej z awiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą. Activus 400 SC zawiera pendi metalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. Zgodnie z klasyfikacją według HRAC pendimetalina została zaklasyfikowana do grupy K1

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek jest pobierany przez korzonek zarodkowy, koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Pendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane

Kukurydza


Chwasty wrażliwe
fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe
chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarłat szorstki
Chwasty odporne
maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, tobołki polne

 

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, plantacje nasienne traw


Chwasty wrażliwe
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła

zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe:
przytulia czepna, fiołek polny, rdesty

 

Ziemniak, marchew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z dymki


Dawka 3,0 l/ha

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki

 

Dawka 4,0 l/ha :

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: Fiołek polny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, przetacznik perski

Chwasty średnio odporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

Marchew

Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną
(BBCH 00-07).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Ziemniak

Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior
Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula

Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula z dymki
Termin stosowania: środek stosować wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego
w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Cebula szalotka
Termin stosowania: środek stosować:

• w dawce 2,5 - 4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub

• w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści

BBCH 11-12

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Czosnek
Termin stosowania:

• w dawce 2,5 – 4,0 l/ha - bezpośrednio po posadzeniu ząbków a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub

• w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści
(BBCH 11-12).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brokuł
Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Sorgo, proso
Termin stosowania:

–doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05) lub

– po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Słonecznik zwyczajny
Termin stosowania: środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Plantacje trawy nasienne

Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

1. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów
(o różnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środka nie stosować:

? na rośliny mokre, w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury lub suszy,

? w okresie spodziewanych przymrozków,

? na plantacjach roślin chorych, osłabionych lub uszkodzonych,

? w ilości wody większej niż 400 l/ha.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.