Opinie o Nas


 

Nexide 60 CS 500ml

 • Dodaj recenzję:
 • Kod towaru: 5703265570305
 • Producent: FMC
 • Dostępność: Dostępny na magazynie
  Czas realizacji: Wysyłka w 24h
 • Dostawa od: 12,99 zł

 • Cena netto: 92,59 zł
  100,00 zł
 • szt.

Nexide 60 CS 500ml

 

Zawartość substancji czynnej: gamma-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) - 60 g/l (5,92 %)

Substancja niebędąca substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglo wodory aromatyczne; frakcja naftowa - niespecyfikowana.

 

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym
i żołądkowym przeznaczony do z walczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna gamma-cyhalotryna należy do grupy 3A


STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Mszyca zbożowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha

Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

Skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha

Termin stosowania: od początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Żyto ozime
Mszyca zbożowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 80 ml/ha
Termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej
dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60- 80 ml/ha

Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją,
w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39).

Słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60- 80 ml/ha

Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20 % kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego
w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rzepak jary
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50- 80 ml/ha

Termin stosowania wiosna Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie
z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39)

Chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50- 80 ml/ha

Termin stosowania wiosna Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie
z sygnalizacją od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są

pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 32-59).


Słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50- 80 ml/ha

Termin stosowania wiosna Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie
z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20 % kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

rzepak ozimy, rzepak jary – 28 dni
pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime - 28 dni

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20?C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.

2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
4. Zaleca się dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

? znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

? nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

6. Stosować środek w pełnej zalecanej dawce.

7. Stosować zgodnie z zalecanym terminem po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości.
8. Stosować maksymalnie jednokrotnie w sezonie wegetacyjnym.


9. W przypadku konieczności wykonania większej ilości zabiegów stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

10. W przypadku wystąpienia odporności, w celu zwalczenia szkodnika stosuj wyłącznie środki
o odmiennym mechanizmie działania.
11. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stanowi zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość oraz ilość środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W wypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka podać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.