Opinie o Nas


 

Huzar Activ Plus 1L

  • Add feedback:
  • 5908229375860
  • Manufacturer: Bayer
  • Availability: Exists
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 120.37 zł
    130.00 zł
  • szt.

Huzar Activ Plus 1L

HERBICYD selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).

Zawartość substancji czynnych:
2,4-D w postaci estru (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,8 %)
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l (0,96 %)
tienkarbazon metylowy (związek z grupy triazolinonów) – 7,5 g/l (0,72 %)

Zawartość sejfnera:
mefenpyr dietylowy - 30 g/l (2,88%)

 

Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie.

Środek blokuje działanie enzymu - syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do zahamowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin co
w efekcie powoduje wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów.

Najskuteczniej niszczy roczne intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.
W momencie wykonywania zabiegu miotła zbożowa nie powinna przekraczać fazy końca krzewienia.
Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu.

Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów

Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,

jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła

zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik

bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna,

rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,tobołki polne

Chwasty odporne:

perz właściwy.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku fazy krzewienia roślin do końca fazy 1-go

kolanka (BBCH 23 - 31).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

1. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego

(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących
i progów szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

3. Środek stosować w temperaturze nie niższej niż +5o C i nie wyższej niż +25oC.

4. Środka nie stosować:

– do zwalczania miotły zbożowej i gatunków dwuliściennych odpornych na substancje czynne
z grupy ALS (zgodnie z HRAC grupa B)

– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
– przed spodziewanym, silnym przymrozkiem,
– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze rośliny uprawnej, w której był stosowany środek można uprawiać:

– na jesieni:
– po wykonaniu płytkiej uprawy gleby – pszenicę ozimą, pszenżyto ozime,
– po wykonaniu orki – jęczmień ozimy, rzepak ozimy;
– na wiosnę następnego sezonu wegetacyjnego:

– po wykonaniu płytkiej uprawy gleby – zboża jare, buraki cukrowe, kukurydzę, słonecznik, soję

– po wykonaniu orki – wszystkie rośliny uprawne.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym po upływie 29 dni od zastosowania środka i wykonaniu płytkiej uprawy gleby czy orki można uprawiać, jęczmień jary
i owies a po wykonaniu orki kukurydzę.