Opinie o Nas


 

Best Klej 1L na sklejanie łuszczyn

  • Add feedback:
  • 5909990012008
  • Manufacturer: Generiks
  • Availability: None
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 27.78 zł
    30.00 zł
  • Out of stock
  • szt.
Środek przeznaczony do sklejania łuszczyn i strąków, zapobiegający osypywaniu się nasion.
Preparat w formie skoncentrowanej emulsji do zabiegów przed zbiorem rzepaku i grochu.
Eliminuje straty przed i w czasie zbioru.

Produkt zawiera:
syntetyczny lateks (karboksylowany kopolimer styreno-butadienowy) oraz etoksylowany alkohol

Działanie:
Best-klej tworzy cienką, szybkoschnącą warstwę lateksu, która pozwala na przenikanie wody
z ro liny, ale zabezpiecza przed jej nadmierną penetracją do wnętrza tkanek.
konsekwencji zmniejsza się osypywanie nasion rzepaku i grochu przed i podczas zbioru.

Stosowanie:
Środek należy stosować około - tygodnie przed zbiorem rzepaku. tym czasie łuszczyny
rzepaku są żółtozielone, elastyczne i można je zginać w kształcie litery lub bez pękania
łuszczyn i wysypywania się nasion.
grochu rodek stosować gdy nasiona osiągają gorzki smak.

Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha. alecana ilo ć wody -300 l/ha

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilo ć.
awarto cią opakowania wstrząsnąć. dmierzoną ilo ć rodka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą
do potrzebnej ilo ci. próżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. pryskiwać z włączonym mieszadłem. Po
wlaniu rodka do opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
wymieszać mechanicznie.

Po zako czonej pracy aparaturę dokładnie wymyć. odą zużytą do mycia aparatury
opryskać powierzchnię uprzednio opryskiwaną, stosując te same rodki ochrony osobistej.

Przechowywanie:
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do + °C) w
magazynach krytych. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze
wentylowanym. Nie przechowywać razem z żywno cią, napojami i paszami dla zwierząt.
Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi:
próżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. abrania się spalania opakowa po preparacie we własnym
zakresie. abrania się wykorzystywania opróżnionych opakowa po preparacie do innych
celów.