Opinie o Nas


 

As 500 SL 1L

 • Add feedback:
 • 8789465132120
 • Availability: None
 • Delivery from: 13.99 zł

 • Net Price: 14.81 zł
  16.00 zł
 • Out of stock
 • szt.

Jak działa adiuwant AS 500 SL?

Starannie dobrane komponenty mieszaniny działają kompleksowo i optymalizują działanie biologiczne herbicydu w każdych warunkach siedliskowych i aplikacyjnych.

W skład adiuwanta AS 500 SL wchodzą:

 • sole amonowe kwasów wielozasadowych i hydroksykwasów karboksylowych,
 • oksyetylowana amina o właściwościach surfaktanta i kryptanda (związku kompleksującego),
 • regulator odczynu (pH) cieczy opryskowej.

Diagram

Sposób działania preparatu AS 500 SL

Zwilżacz

Zmniejszanie napięcia powierzchniowego – wzrost zatrzymywania (retencji) kropel na powierzchni, większa zwilżalność opryskanej powierzchni, silne wnikanie (absorpcja) herbicydu do komórek roślinnych.

Napięcie powierzchniowe - diagram

 • Redukuje straty podczas zabiegu, dzięki zmniejszeniu napięcia powierzchniowego.

Kondycjonowanie wody

 • Sekwestracja kationów poprzez sól amonową

Sekwestracja kationów - diagram

 • Sekwestracja kationów poprzez polietylenoaminowy polimer

Sekwestracja poprzez polietylenoaminowy polimer - diagram
Polietylenoaminowy polimer (PEIP) o równoczesnych właściwościach chelatujących i powierzchniowo-czynnych (surfaktant)

 • Buforowanie pH
 • Zwiększona dysocjacja związków chemicznych:Zwiększona rozpuszczalność niektórych herbicydów - reakcja korzystna!
  • - ograniczenie absorpcji do komórek roślinnych
  • - zwiększenie reaktywności chemicznej
  • - zwiększenie podatności do rozkładu hydrolitycznego


Zmniejszanie pH cieczy opryskowej może korzystnie wpływać na działanie wielu herbicydów (ale nie sulfonylomocznikowych!)

Aktywator

 • Przyspieszenie pracy pompy protonowej zwiększającej pobieranie herbicydu

Pompa protonowa - diagram


Jak stosować preparat AS 500 SL?

 

Zalecenia stosowania

Należy sprawdzić twardość wody (do każdego opakowania dołączony jest pasek kontrolny)

Dla wody poniżej 21 stopni stosować AS 500 SL w dawce 1 l/ha
Przy wodach bardziej twardych (a także w warunkach mniej korzystnych dla działania agrochemikaliów) stosować AS 500 SL w dawce 1,5 l/ha

Dawkę glifosatu można obniżyć o 30%. Nie mniej jednak niż do 2 L/ha (formulacje 360 SL).

1. Używania wody twardej i bardzo twardej do zabiegu (patrz tabela).

Twardość wody należy określić poprzez analizę laboratoryjną (np. w Stacji Chemiczno-Rolniczej) lub orientacyjnie za pomocą załączonego do produktu paska testowego. O twardości wody decyduje sumaryczna ilość kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+). Pasek testowy nie wykazuje jednak obecności w wodzie antagonistycznych dla glifosatu kationów sodu i żelaza i dla ich oznaczenia należy posłużyć się analizą chemiczną.

Badania wykazują, że zawartość sodu (Na+) powyżej 200 mg/l, a żelaza (Fe3+) powyżej 4 mg/l może silnie obniżyć skuteczność chwastobójczą glifosatu stosowanego zwłaszcza w dawce obniżonej. Przy braku możliwości oznaczenia jakości wody używanej do zabiegów opryskiwania AS 500 SL należy stosować w dawce wyższej.


Skala twardości wodymg CaCO3/lon (dGH)
(stopnie niemieckie)
Bardzo miękka 0 – 50 0 – 3
Miękka 50 – 125 3 – 7
Średnio twarda 125 – 250 7 – 14
Twarda 250 – 370 14 – 21
Bardzo twarda > 370 > 21
W Polsce twardość wody określa się najczęściej w stopniach niemieckich lub w mg węglanu wapnia na 1 litr wody (mg CaCO3/l). Aby przeliczyć koncentrację jonów wapnia (w mg/l) na zawartość węglanu wapnia (w mg/l) należy użyć mnożnik 2,5. Dla przeliczenia koncentracji magnezu na odpowiednik węglanu wapnia używa się mnożnik 4,12. Jeśli analiza chemiczna wykaże na przykład, że woda zawiera 150 mg wapnia na 1 l i 50 mg magnezu na 1 l to przeliczeniowa zawartość węglanu wapnia (CaCO3) wynosić będzie: (150 x 2,5) + (20 x 4.12) = 457,4 mg/l. Wodę taką zalicza się zatem do wody bardzo twardej.

2. Stosowania do zabiegu dużych ilości wody (powyżej 150 l/ha).

Zmniejszenie ilości wody używanej do zabiegu (wydatku opryskiwacza), zwłaszcza przy stosowaniu glifosatu w niskich dawkach, w połączeniu z adiuwantem AS 500 SL jest bardzo skutecznym sposobem zwiększenia efektywności chwastobójczej herbicydu, oszczędności adiuwanta oraz usprawnienia zabiegów opryskiwania pod względem organizacyjnym!

3. Wykonywania zabiegu przy temperaturze powietrza poniżej 15oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 50%.

4. zwalczaniu gatunków bardziej odpornych na stosowany herbicyd.
Sposób użycia:

Określić warunki stosowania herbicydu (twardość wody, ilość stosowanej wody na 1 ha, warunki atmosferyczne, wrażliwość występujących chwastów itp.) w celu podjęcia decyzji o wielkości dawki herbicydu i adiuwanta.
Przygotować potrzebną ilość adiuwanta.
Napełnić zbiornik opryskiwacza do około 80% jego objętości i uruchomić mieszadło.
Wlać przygotowaną ilość adiuwanta AS 500 SL.
Dodać wymaganą ilość agrochemikaliów.
Opróżnione opakowania przepłukać 3 krotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
Uzupełnić zbiornik opryskiwacza do wymaganej objętości.

Uwaga: zawsze przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska!