Opinie o Nas


 

Opal 500 SC 5L produkt referencyjny Tolurex 500 SC

  • Add feedback:
  • 5902004524467
  • Manufacturer: Ciech
  • Availability: None
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 116.67 zł
    126.00 zł
  • Out of stock
  • szt.

Opal 500 SC 5L produkt referencyjny Tolurex 500 SC


Zawartość substancji czynnej: chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,86 %)


OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).
Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna chlorotoluron zaliczana jest do grupy C2

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek jest pobierany do rośliny przez korzenie i liście. Powoduje zakłócenia procesu fotosyntezy. Pierwsze objawy działania pojawiają się po kilkunastu dniach w postaci rozwijającej się od nerwów liścia i stopniowo obejmującej cały liść chlorozy, a następnie zahamowany jest wzrost i rozwój rośliny, a na zakończeniu blaszek liściowych są widoczne nekrozy.

Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian, polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, komosa biała

Chwasty odporne: fiołek polny, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik polny, 

przytulia czepna.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


Pszenica ozima
Termin stosowania:

a) Środek stosować jesienią, od fazy 3-4 liści właściwych pszenicy ozimej do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha wiosną

Lub

b) Środek stosować wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, od początku fazy krzewienia pszenicy ozimej do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 23-30)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha jesienią


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.
2. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

1. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów
(o różnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą lub posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środka nie stosować:
– w temperaturze powyżej 20°C,
– na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
– na rośliny mokre lub zwiędnięte,
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
– po wschodach, wcześniej jak w fazie trzech liści pszenicy,
– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.