Opinie o Nas


 

Criptic 400 EC 1L na chwasty w cebuli

  • Add feedback:
  • Kod towaru: 5901891281118
  • Manufacturer: Sumi Agro
  • Availability: None
  • Delivery from: 12.99 zł

  • Net Price: 112.96 zł
    122.00 zł
  • Out of stock
  • szt.

Criptic 400 EC 1L na chwasty w cebuli


Zawartość substancji czynnej: chloroprofam (związek z grupy karbaminianów) - 400 g/l (40,15 %)


OPIS DZIAŁANIA

CRIPTIC 400 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych oraz niektórych chwastów jednoliściennych w cebuli z siewu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i kiełki wschodzących chwastów, przemieszcza się
w roślinie i hamuje podział komórek.
W wyniku tego chwasty wkrótce po wschodach zamierają.

Chwasty wrażliwe: komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne,
Chwasty średnio wrażliwe: żółtlica drobnokwiatowa,
Chwasty odporne: gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich
lub głęboko korzeniących się


STOSOWANIE ŚRODKA
CEBULA Z SIEWU
Środek można stosować wykonując:
zabieg jednorazowy
Opryskiwać po wschodach i po przejściu fazy flagi na początku ukazywania się pierwszego
liścia właściwego, gdy siewki cebuli osiągną wysokość 5 - 6 cm (BBCH 10-14).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

zabiegi w systemie dawek dzielonych
Metoda 1
Zalecana dawka: 2 x 3 l/ha
Pierwszy zabieg wykonać po wschodach rośliny uprawnej, po przejściu fazy flagi i ukazaniu się pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy siewki cebuli mają około 5-6 cm wysokości (BBCH 10-14), następny zabieg wykonać po 5 - 7 dniach.
Maksymalna liczba zabiegów: 2

Metoda 2
Zalecana dawka: 4 x 1,5 l/ha
Pierwszy zabieg wykonać po wschodach rośliny uprawnej, po przejściu fazy flagi i ukazaniu
się pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy siewki cebuli mają około 5-6 cm wysokości
(BBCH 10-14), następne zabiegi wykonywać co 5 - 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów: 4
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Zabieg wykonać przed wschodami chwastów, najpóźniej w okresie ich wschodów, gdy
chwasty znajdują się w fazie liścieni.
Środek najlepiej stosować jako uzupełnienie wcześniej użytych (bezpośrednio po siewie
lub przed wschodami cebuli) środków doglebowych.
Opryskiwać, gdy rośliny cebuli są suche, nieuszkodzone, w dobrej kondycji, gdy szczypior
ma dobrze wykształconą warstewkę woskową, najlepiej po 2-3 dniach słonecznych.
Nie stosować w temperaturze powyżej 23°C.
Środka nie stosować na glebach bardzo lekkich o niskiej zawartości próchnicy.
Podczas stosowania nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.