Opinie o Nas


 

Legato Pro 425 SC 5L

  • Add feedback:
  • 5902077103019
  • Manufacturer: Adama Polska
  • Availability: None
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 143.52 zł
    155.00 zł
  • Out of stock
  • szt.

Legato Pro 425 SC 5L

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:

diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 25 g/l (2,2 %),
chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 400 g/l (35,7 %).

 

OPIS DZIAŁANIA
LEGATO PRO 425 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do jesiennego zwalczania niektórych
jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Legato Pro 425 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie
działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po
ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych
roślinom barwników (karotenoidów).
Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach
rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie
siewek.
Legato Pro 425 SC zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do
chwastów później wschodzących.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa,
przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna

Chwasty odporne: mak polny


STOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha
Termin stosowania
środek stosować od fazy 3 liści zbóż do czasu zakończenia ich jesiennej wegetacji.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres
działania środka wiosną.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średnio- lub drobnokropliste


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Legato Pro 425 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano
orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści
rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku
ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach
lekkich o małej zawartości substancji organicznej.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia
roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na stanowisku, na którym jesienią zastosowano
Legato Pro 425 SC, wiosną po wykonaniu 20 cm orki można uprawiać: jęczmień jary,
pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej,
rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie należy uprawiać buraka cukrowego.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
2. Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
3. Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego
zachwaszczenia.
4. W celu zmniejszenia ryzyka wykształcenia odporności chwastów jednoliściennych
(np. miotła zbożowa, wyczyniec polny) na chlorotoluron, do zabiegów wiosennych nie
należy używać herbicydów z grupy pochodnych mocznika.
5. Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.