Opinie o Nas


 

Cythrin 500 EC 1L

  • Add feedback:
  • 5907772511404
  • Manufacturer: Arysta Lifescience / UPL OPEN AG
  • Availability: None
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 175.93 zł
    190.00 zł
  • Out of stock
  • szt.

OPIS DZIAŁANIA
CYTHRIN 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 500 g/l (51,6 %)


Zezwolenie MRiRW nr R-187/2015 z dnia 28.10.2015 r.

pszenica ozima, pszenica jara * mszyca zbożowa, skrzypionki : 0,05 l/ha
jęczmień jary * skrzypionki : 0,05 l/ha
ziemniak * stonka ziemniaczana - larwy, stonka ziemniaczana - chrząszcze : 0,06 l/ha
rzepak ozimy * słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, chowacz podobnik : 0,05 l/ha
kapusta głowiasta * tantniś krzyżowiaczek - gąsienice : 0,05 l/ha
groch zielony * mszyca grochowa : 0,05 l/ha
por * wciornastki : 0,05 l/ha

 

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
pszenica ozima, pszenica jara
- mszyca zbożowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania
Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73)
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

- skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania
Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

jęczmień jary
- skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania
Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39-65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

ziemniak
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
Termin stosowania
Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (BBCH 10-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.


rzepak ozimy
- słodyszek rzepakowy,
- chowacz czterozębny - ograniczenie występowania
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania
Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

- chowacz podobnik
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67),
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

ROŚLINY WARZYWNE
kapusta głowiasta
- gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania
Opryskiwać w okresie masowego wylegania się gąsienic (kapusta w fazie BBCH 10-46).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

groch ogrodowy
- mszyca grochowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc (BBCH 19-55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

por
- wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Termin stosowania
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (BBCH 11-47).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody 200-600 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20° C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
3. W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyretroidów środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
4. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych.