Opinie o Nas


 

Zevio 360 SL 5L Monsanto ( Produkt referencyjny Roundup 360 SL )

 • Dodaj recenzję:
 • Kod towaru: 5411773169637
 • Producent: Monsanto
 • Dostępność: Dostępny na magazynie
  Czas realizacji: Wysyłka w 24h
 • Dostawa od: 13,99 zł

 • Cena netto: 138,89 zł
  150,00 zł
 • szt.

Zevio 360 SL 5L Monsanto Polska  ( Produkt referencyjny Roundup 360 SL )

Substancja aktywna: glifosat – (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %).


Sposób działania: Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych. Środek ochrony roślin Zevio przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych z belką herbicydową


Działanie na chwasty:

 • perz właściwy,gwiazdnica pospolita,komosa biała,przymiotno kanadyjskie,starzec zwyczajny,stokłosa miękka,tasznik pospolity,wiechlina roczna,jasnota purpurowa,mniszek pospolity,perz właściwy,bodziszek drobny,ślaz zaniedbany,wierzbownica gruczołowata
 • pszenica ozima przed zbiorem ułatwianie zbioru niszczenie chwastów * : 3 l/ha
 • pszenica ozima przed zbiorem ułatwianie zbioru desykacja * : 3 l/ha
 • ścierniska * : 3 - 4 l/ha
 • jabłoń * : 3,0 - 6,25 l/ha

Zevio jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka

Chwasty wrażliwe:
Pszenica ozima:
Na dawkę 3-4 l/ha: perz właściwy

Sady jabłoniowe:

Na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek pospolity, perz właściwy
Na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny

Chwasty średnio wrażliwe:

Sady jabłoniowe

Na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata


STOSOWANIE ŚRODKA

Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

A. Pola uprawne przed zbiorem zbóż
A.1. Zwalczanie perzu i innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

UWAGA:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

pszenica ozima przed zbiorem ułatwianie zbioru niszczenie chwastów

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
20-30 %, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Desykacja
Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

pszenica ozima przed zbiorem ułatwianie zbioru desykacja

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
20-30 %, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

B. Po zbiorze pszenicy ozimej, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. ścierniska

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.

Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.

Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

sady jabłoniowe

Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano Zevio można uprawiać wszystkie rośliny.

Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż
po 5-7 dniach.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

• przed wschodami chwastów,

• na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,

• na rośliny mokre,

• przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.


W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.