Opinie o Nas


 

Vima - Dikwat 5L produkt referencyjny Reglone 200 SL

 • Dodaj recenzję:
 • 9562130653248
 • Producent: Syngenta
 • Dostępność: Brak na magazynie
 • Do Użytku Profesjonalnego: TAK
 • Do Użytku Amatorskiego: NIE
 • Dostawa od: 10,99 zł

 • Cena netto: 212,96 zł
  230,00 zł
 • Niedostępny
 • szt.

VIMA - DIKWAT jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej
(plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego oraz zwalczania zachwaszczenia wtórnego na plantacjach ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
dikwat w formie dibromku dikwatu (związek z grupy pirydyli) - 200 g/l (16,71 %)

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa kontaktowo i przemieszcza się w ograniczonym stopniu w roślinie.
Niszczy nadziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany.
Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka.
Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie.
Środek traci aktywność po zetknięciu się z glebą w ciągu 1-3 dni, najszybciej następuje to na glebie gliniastej.

Chwasty wrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata


STOSOWANIE ŚRODKA
DESYKACJA - niszczenie naci ziemniaczanej.
Vima - Dikwat stosuje się w celu:
1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez:
- zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,
- zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka,
- zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
2. Przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw:
- przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka,
- zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie bulw.
3. Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru bulw ziemniaka.
Środek stosować w dawkach dzielonych:
I zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
II zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha


lub


I zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
II zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Pierwszy zabieg wykonać 14 dni przed planowanym zbiorem bulw ziemniaka.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 4 - 6 dni.
Wyższą dawkę środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte, w warunkach silnego zachwaszczenia i w późniejszych fazach rozwojowych chwastów.
Termin niszczenia naci
Termin stosowania środka ustala się w zależności od:
- przebiegu warunków agrometeorologicznych w danym rejonie kraju,
- wczesności odmiany,
- przeznaczenia ziemniaków,
- wielkości bulw,
- stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka,
- zagrożenia porażenia chorobami wirusowymi roślin ziemniaka na plantacjach nasiennych.
Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na:
odmianach wczesnych: od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
odmianach średnio-wczesnych: od I do II dekady sierpnia,
odmianach późnych: do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w ograniczaniu porażenia bulw ziemniaka).

Uwzględniając zagrożenie chorobami wirusowymi na plantacjach nasiennych
Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około
2 tygodni po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego powodu należy uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i rejonie w oparciu o monitorowanie lub sygnalizację.

Uwzględniając zwalczanie zarazy ziemniaka
Niszczenie naci ziemniaczanej traktuje się jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki
grzyba, przemieszczające się z części nadziemnej roślin ziemniaka do bulw.
Termin zbioru bulw ziemniaka rozpocząć 7 dni po zastosowaniu środka Vima - Dikwat.
Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem bulw rizoktoniozą.

Uwagi:
1. W okresie długotrwałej suszy nie wykonywać niszczenia naci. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny, we wczesnych godzinach rannych).
2. Nie wykonywać niszczenia naci ziemniaczanej, gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są widoczne na powierzchni.
3. Na plantacjach nasiennych ziemniaka zaleca się stosowanie dawek dzielonych ze względu na możliwość równomiernego zniszczenia naci.
4. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej do cieczy użytkowej nie dodawać zwilżacza.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste

DESYKACJA (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona - rzepak ozimy (plantacje nasienne).
Desykacja rzepaku ozimego wyrównuje dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego, zmniejsza skłonność łuszczyn do pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosuje się na plantacjach nasiennych i przeznaczonych na przerób przemysłowy.
Termin stosowania środka w celu desykacji rzepaku ozimego
- w przypadku kombajnowego zbioru nasion rzepaku środek stosować, gdy na plantacji rzepaku na pędach głównych roślin 70 % łuszczyn jest żółtawo-seledynowe, a nasiona w górnej części pędu są ciemnobrązowe, a w części środkowej i dolnej pędu czarne,
- w przypadku dwufazowego zbioru nasion rzepaku środek stosować 3-4 dni po terminie koszenia.
Nasiona rzepaku zbierać po upływie 4-10 dni od wykonaniu zabiegu.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste


NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji odchwaszczonych środkiem Vima - Dikwat,
w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po ponownym
przygotowaniu pola można uprawiać wszystkie rośliny.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Roślin oraz ich części potraktowanych środkiem Vima - Dikwat, a także resztek
poomłotowych nie wolno przeznaczać do spożycia ani na paszę wcześniej, niż po upływie
3 tygodni od zbioru.
3. W dziennej diecie żywieniowej krów, owiec, kur udział paszy desykowanej środkiem
Vima - Dikwat nie powinien przekraczać 25 %.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać pod obniżonym ciśnieniem wody, w przedziale 2,1 do 2,7 bara, aby uzyskać
maksymalną liczbę grubych kropli. Do zabiegu preferowane są rozpylacze płaskostrumieniowe, np.: XR lub DG 11005, 11006.
Belki opryskiwacza podnieść na wysokość ok. 50 cm nad roślinami:
- w przypadku rozpylaczy o kącie 110 - niżej, tj. 40-50 cm.
Stosowanie rozpylaczy typu DG ogranicza znoszenie cieczy użytkowej i umożliwia wykonanie zabiegu, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 2 m/sek.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.