Opinie o Nas


 

Targa Super 05 EC 1l

  • Dodaj recenzję:
  • 5907772512449
  • Producent: Arysta Lifescience / UPL OPEN AG
  • Dostępność: Dostępny na magazynie
  • Dostawa od: 13,99 zł

  • Cena netto: 64,81 zł
    70,00 zł
  • szt.
Targa Super 05 EC Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, włośnicy zielonej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole upraw pożniwnych.

Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zawartość substancji aktywnych:

chizalofop-P-etylowy - (R)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-ylooksy)fenoksy]propionian etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) ? 5%
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne, węglowodory lekkie aromatyczne.

Działanie na chwasty:
Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.

Chwasty wrażliwe np.:

a) w dawce 0,75-1 l/ha samosiewy zbóż
b) w dawce 1-1,5 l/ha chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy,
palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, życice
c) w dawce 2-3 l/ha perz właściwy, wiechlina zwyczajna
d) w dawce 4 l/ha perz właściwy w zespole upraw pożniwnych, gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte.
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

Zakres stosowania, terminy i dawki:

Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów:
a) do zwalczania chwastów jednorocznych, np. owsa głuchego, miotły zbożowej oraz samosiewów zbóż stosować środek od fazy dwóch liści do fazy krzewienia, w dawce: 0,75-1 l/ha ? samosiewy zbóż 1-1,5 l/ha ? pozostałe gatunki, np chwasty prosowate
b) do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści, w dawce 2-3 l/ha.

UWAGA

Zalecaną dawkę środka Targa Super 05 EC można obniżyć o 20-25%, stosując środek łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha. W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin, np. w przypadku suszy i wysokiej temperatury lub gdy chwasty są przerośnięte poprzez dodatek adiuwanta (bez obniżania zalecanej dawki środka TARGA SUPER 05 EC), uzyskuje się skuteczniejsze działanie środka.

burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne):
Opryskiwać, gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi.

Uwagi:
1. Na plantacjach buraków cukrowych i pastewnych do jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych środek Targa Super 05 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Betanal 160 EC lub ze środkiem Gladiator 70 WG - w dawkach i terminach zgodnych z zaleceniami stosowania tych herbicydów.
2. Środek Targa Super 05 EC można stosować w dawkach dzielonych, do zwalczania chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych w fazie 2 liści chwastów 2 x 0,5 l/ha, drugi zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszym.
3. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).

burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy (plantacje nasienne):
Opryskiwać po wytworzeniu się pierwszej rozety do fazy, gdy pędy nasienne osiągną wysokość 10-15 cm.

Okres karencji (Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):
buraki - 87 dni;

Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół (okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy.


fungichem.pl dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i parametry były kompletne. Źródłem
informacji są dane katalogowe towarów. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane nie zawierają
pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie
jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem
Obsługi Klienta. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.