Opinie o Nas


 

Rancona 015 ME 1L zaprawa nasienna

 • Dodaj recenzję:
 • 5907772511268
 • Producent: Arysta Lifescience
 • Dostępność: Dostępny na magazynie
 • Do Użytku Profesjonalnego: TAK
 • Do Użytku Amatorskiego: NIE
 • Dostawa od: 10,99 zł

 • Cena netto: 78,70 zł
  85,00 zł
 • szt.

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie mikroemulsji o działaniu układowym i kontaktowym
przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w zaprawiarkach
przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.


STOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME I JARE

Uprawa Zwalczane choroby Zalecana/maksymalna dawka
dla jednorazowego zastosowania
Pszenica
ozima
Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek (ograniczanie występowania) 100 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem
500 ml wody
Jęczmień
jary
Głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (ograniczanie występowania) 133 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem
467 ml wody


pszenica ozima
- śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek (ograniczanie występowania)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody

jęczmień jary
- głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (ograniczanie występowania)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
133 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 467 ml wody


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1.Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 15 % ani uprzednio traktowanych inną zaprawą
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczone ziarno.
3. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
4. Zaprawione ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte środkiem.
5. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na cele
konsumpcyjne ani na paszę.
6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, należy zbadać
przed siewem zdolność kiełkowania.
8. Nie mieszać z innymi zaprawami nasiennymi.


SPORZĄDZANIE ROZTWORU DO ZAPRAWIANIA
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Roztwór do zaprawiania sporządzić
w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu.
Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając.
Zaprawianie wykonywać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Wodę użytą do mycia zaprawiarki lub innego naczynia:
- zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin  lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.