Opinie o Nas


 

Nikosulfuron 040 SC 5L Kukurydza 1L/ha

 • Dodaj recenzję:
 • 5900061210064
 • Producent: Pestila
 • Dostępność: Dostępny na magazynie
 • Dostawa od: 19,99 zł

 • Cena netto: 166,67 zł
  180,00 zł
 • Zamów telefonicznie
  606 614 833
 • szt.

Nikosulfuron 040 SC 5L

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,11 %)


OPIS DZIAŁANIA
NIKOSULFURON 040 SC jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu chwastobójczym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Nikosulfuron 040 SC jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie
poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost
chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od
zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się
w fazie 2-4 liści. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowy
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała


STOSOWANIE ŚRODKA
kukurydza
Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17), gdy chwasty znajdują się we wczesnej fazie rozwojowej od 2 do 4 liści.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem
(w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukurydzę lub:
- zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach - na glebach
obojętnych i zasadowych,
- rośliny strączkowe - po 9 miesiącach,
- lucernę - po 12 miesiącach.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Strategia zarządzania odpornością
- Środek Nikosulfuron 040 SC zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy
inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie
działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy
z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
- postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
- dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
- używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
- stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
- stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
- stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
- stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
- informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
- w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub posiadaczem
zezwolenia.
2. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka
mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz zahamowania
wzrostu roślin.

 

3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych
odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem
środka Nikosulfuron 040 SC w tych odmianach, zaleca się wykonanie na każdej
uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy
uszkodzenia roślin lub skontaktować się z doradcą albo przedstawicielem
podmiotu posiadającego zezwolenie.
4. Środka nie stosować:
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów; na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy,
- w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
- na rośliny mokre (rosa, deszcze),
- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
- na kukurydzę znajdującą się w fazie powyżej 7 liści właściwych.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Przy dłuższej aplikacji lub po przerwie, ponownie wymieszać ciecz użytkową, którą należy zużyć w dniu przygotowania.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Pojemność: 5 L

Kod EAN: 5900061210064