Opinie o Nas


 

Marker 360 SL 1L produkt referencyjny Roundupu 360 SL Wysyłka 24h

 • Dodaj recenzję:
 • Kod towaru: 8562356985223
 • Producent: Adama Polska
 • Dostępność: Brak na magazynie
  Czas realizacji: Wysyłka w 24h
 • Do Użytku Profesjonalnego: TAK
 • Do Użytku Amatorskiego: NIE
 • Dostawa od: 12,99 zł
 • Stara cena: 20,00 zł
  Cena netto: 15,28 zł
  16,50 zł
 • Niedostępny
 • szt.

Marker 360 SL 1L produkt referencyjny Roundupu 360 SL


Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %)


OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany
nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych.
Środek ochrony roślin Marker 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Marker 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się
po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
pszenica ozima
Na dawkę 3-4 l/ha: perz właściwy
sady jabłoniowe
Na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna
Na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek pospolity i perz właściwy
Na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny

Chwasty średnio wrażliwe:
sady jabłoniowe
Na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany i wierzbownica gruczołowata.


STOSOWANIE ŚRODKA
Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych
chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

POLA UPRAWNE PRZED ZBIOREM ZBÓŻ
ZWALCZANIE PERZU I INNYCH CHWASTÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ZBIÓR
Uwaga: zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia
dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.
pszenica ozima
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
20-30 %, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

DESYKACJA
Uwaga: dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny
jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.
pszenica ozima
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano
lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał
siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.

PO ZBIORZE PSZENICY OZIMEJ, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH
W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych
zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej
3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty
dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

SADY JABŁONIOWE
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego
ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew
owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Marker 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej
niż po 5-7 dniach.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.