Opinie o Nas


 

Saroksypyr 250 EC 1L preparat referencyjny Starane 250 EC

 • Dodaj recenzję:
 • 5618945456165156
 • Producent: Ciech
 • Dostępność: Dostępny na magazynie
  Czas realizacji: Wysyłka w 24h Zadzwoń 606 614 833
 • Dostawa od: 13,99 zł
 • Stara cena: 79,00 zł
  Cena netto: 74,07 zł
  80,00 zł
 • szt.

Saroksypyr 250 EC 1L preparat referencyjny Starane 250 EC

I OPIS DZIAŁANIA
SAROKSYPYR 250 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr - kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy
w formie estru 1-metyloheptylowego
(związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (25%).

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia.
Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
Chwasty odporne: fiołek polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,8 l/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej do początku fazy liścia flagowego pszenicy (37 w skali BBCH).

UWAGA
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia.
Stosując środek należy uwzględnić to, że Saroksypyr 250 EC działa skutecznie w temperaturze powyżej 8°C.

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:

 • w pszenicy ozimej z wsiewką roślin motylkowych,
 • na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
 • w okresie spodziewanych przymrozków,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Po zbiorze roślin chronionych środkiem Saroksypyr 250 EC można wysiewać lub sadzić wszystkie rośliny uprawne.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji).

Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji)

Nie dotyczy

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów,w  tym także traktowania ich jako surowce wtórne.