Opinie o Nas


 

Expert Met 56WG Bayer 700g

 • Dodaj recenzję:
 • 5908229362280
 • Producent: Bayer
 • Dostępność: Dostępny na magazynie
 • Do Użytku Profesjonalnego: TAK
 • Do Użytku Amatorskiego: NIE
 • Dostawa od: 10,99 zł

 • Cena netto: 136,11 zł
  147,00 zł
 • szt.
 • Oblicz

EXPERT MET 56 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania
zawiesiny wodnej, stosowany dolistnie, przeznaczony głownie do zwalczania miotły
zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14 %),
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 420 g/kg (42 %).

 

 

Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o rożnym
sposobie działania. Flufenacet pobierany jest poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących
chwastów, a metrybuzyna pobierana jest głownie poprzez system korzeniowy, a w znacznie
mniejszym stopniu poprzez liście. Obydwie te substancje pozostają w glebie przez wiele
tygodni po zabiegu, co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów również
w późniejszym okresie.
Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt
chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów,
to jest w czasie kiełkowania lub wkrótce po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny,
maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna


STOSOWANIE ŚRODKA
jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować jeden raz w okresie wegetacji zbóż: w fazie 1-3 liści
zbóż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (od fazy liścieni do fazy pierwszego
liścia właściwego) na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.
W przypadku silnego zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi lub w przypadku
występowania chwastów średnio wrażliwych i odpornych na działanie środka w terminie
wiosennym zastosować jeden z zarejestrowanych herbicydów o uzupełniającym działaniu na
chwasty dwuliścienne zgodnie z terminem i zakresem stosowania.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej
środkiem Expert Met 56 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby
i szkodniki) na polu tym wiosną po wykonaniu zabiegów uprawowych można uprawiać
jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary, lucernę,
pomidor.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1.Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie
ziemią.
2.Na glebach próchniczych środek może wykazywać obniżoną skuteczność chwastobójczą.
3.Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
4.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.