Opinie o Nas


 

Mirage 450 EC 5L

 • Add feedback:
 • 118
 • Manufacturer: Adama Polska
 • Availability: Exists
 • Delivery from: 13.99 zł

 • Net Price: 388.89 zł
  420.00 zł
 • szt.

Mirage 450 EC Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, bobiku oraz róż przed chorobami grzybowymi.


Zawartość substancji biologicznie czynnej:

 • prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 450 g w 1 litrze środka.

Substancje nie będące substancją biologicznie czynną: ksylen.

Zezwolenie MRiGŻ Nr 92/97 z dnia 31.01.1997 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-274/2003p z dnia 05.08.2003 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.

Określenie toksyczności:

 • dla organizmów wodnych: toksyczny.

(R10) Środek łatwopalny.
(R51/53) Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!

 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
 2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny Rolnicze.


Zboża ozime.

 • pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto.
  łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy.
  - Zalecana dawka: 1 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

Zboża ozime i jare.

 • pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare.
  mączniak prawdziwy, rynchosporioza, septorioza liści, septorioza plew
 • jęczmień ozimy, jęczmień jary.
  mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa.
 • żyto.
  mączniak prawdziwy, rynchosporioza.
  - Zalecana dawka: 1 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:
  • pszenica, pszenżyto - od początku strzelania w źdźbło do końca kłoszenia,
  • jęczmień, żyto - od początku strzelania w źdźbło do początku kłoszenia.
   Uwaga: W zbożach środek stosować wyłącznie jednorazowo w okresie wegetacji.
 • bobik.
  plamistości bobiku (askochytoza, czekoladowa plamistość).
  - Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby po 2-3 tygodniach zabieg powtórzyć.
 • rzepak ozimy.
  zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych.
  - Zalecana dawka: 1,5 l/ha
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.
  W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia 4-8 łuszczyn rzepaku na roślinie.

Rośliny ozdobne.

 • róża.
  mączniak prawdziwy róż.
  - Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
  Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.
  Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin.
  Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby co 10-14 dni.

UWAGI:

 1. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
 2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):

 • zboża - 35 dni,
 • bobik - 14 dni,
 • rzepak - 21 dni.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać par cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.