Opinie o Nas


 

Duplicate-1

  • Add feedback:
  • 5907772513729
  • Manufacturer: Arysta Lifescience / UPL OPEN AG
  • Availability: None
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 23.15 zł
    25.00 zł
  • Out of stock
  • szt.

Gwarant 500 SC 250ml

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl)- związek z grupy ftalanów - 500 g/l (40,16 %)

 

OPIS DZIAŁANIA
GWARANT 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed
septoriozą liści i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą
ziemniaka i alternariozą, ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych, bobiku przed
askochytozą bobiku i czekoladową plamistością bobiku, łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego
przed antraknozą łubinu, cebuli przed mączniakiem rzekomym cebuli, marchwi przed
alternariozą naci marchwi i mączniakiem prawdziwym baldaszkowatych, selera przed
septoriozą selera, fasoli przed antraknozą fasoli, grochu przed askochytozą grochu oraz
roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami przed plamistością liści i kwiatów.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.


STOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE
pszenica ozima
- septorioza liści, septorioza plew
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 15 dni.
Środek stosowany od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego w zalecanej dawce
wykazuje średni poziom zwalczania chorób.

W celu osiągnięcia poprawy w zwalczaniu chorób środek Gwarant 500 SC stosować
w mieszaninie ze środkiem Bumper 250 EC lub Soprano 125 SC od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Bumper 250 EC - 0,5 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Bumper 250 EC - 0,5 l/ha lub,
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Soprano 125 SC - 1,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Soprano 125 SC - 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


ziemniak
- zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania
bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Większą ilość wody stosować na rośliny o bujniejszej naci.
Uwaga!
Na powierzchni traktowanej środek stosować raz na dwa lata.

ROŚLINY WARZYWNE
pomidor uprawiany w gruncie
- zaraza ziemniaka, alternarioza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy rozpoczęcia rozwoju
pędów bocznych do fazy gdy 80 % owoców uzyskuje typową barwę.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.

ogórek uprawiany w gruncie
- mączniak rzekomy dyniowatych
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby
w danym rejonie od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy 80 % owoców
uzyskuje typową barwę.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
bobik
- askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy gdy są widoczne pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki
kwiatowe nad liśćmi do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

łubin wąskolistny, łubin żółty
- antraknoza łubinu
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby od początku fazy gdy są widoczne pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki
kwiatowe nad liśćmi do końca fazy gdy 50 % strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Środek Gwarant 500 SC stosowany w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania
choroby.

cebula
- mączniak rzekomy cebuli
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby od początku fazy gdy pęd kwiatowy jest typowej długości, a pochwa zamknięta do
końca fazy gdy wytworzonych jest 50 % torebek (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

marchew
- alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,
od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe
głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50 % owoców osiąga typową wielkość
(BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

seler
- septorioza selera
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,
od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe
głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50 % owoców osiąga typową wielkość
(BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


fasola
-antraknoza fasoli
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,
od początku fazy gdy pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się do końca fazy gdy 50% strąków
osiąga typową długość, a strąki zaczynają się wypełniać nasionami (dla odmian
z ograniczonym okresem kwitnienia) lub do końca fazy głównego okresu rozwoju strąków
(dla odmian których okres kwitnienia nie jest ograniczony) (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

groch
- askochytoza grochu
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,
od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe
na zewnątrz liści do końca fazy gdy 50 % strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami
- plamistości liści i kwiatów
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
200 ml środka w 100 litrach wody (stężenie 0,2 %)
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
200 ml środka w 100 litrach wody (stężenie 0,2 %)
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500 - 1000 l/ha