Opinie o Nas


 

DicuRex FLO 500 SC 1L ( produkt referencyjny Tolurex 500 SC )

  • Add feedback:
  • Kod towaru: 8765415132129
  • Manufacturer: Nufarm
  • Availability: None
  • Delivery from: 12.99 zł

WYCOFANY W HANDLU DOZWOLONY DO: 2019.05.20

DicuRex FLO 500 SC 1L ( produkt referencyjny Tolurex 500 SC )

 

Zawartość substancji czynnej:

chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71 %)

 

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem działania herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamieranie. Środek działa również
w niskich temperaturach. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy
6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny

Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania).

Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy

A. Jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków (faza 3 liści ma miejsce wówczas, gdy liść trzeci jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
2–3 l/ha
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe

Liczba zabiegów – 1

B. Wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do pełni fazy krzewienia.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe

Liczba zabiegów - 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się podczas okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, z wyjątkiem rzepaku ozimego uprawianego na polu, na którym wiosną zastosowano środek, który w niesprzyjających warunkach może reagować negatywnie.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez szkodniki, choroby, przymrozki, suszę itd.) roślinami następczymi mogą być: jęczmień jary, pszenica jara, ziemniak, groch siewny.