Opinie o Nas


 

Pyrinex 480 EC A 1L

  • Add feedback:
  • 5902077105167
  • Manufacturer: Adama Polska
  • Availability: None
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 34.26 zł
    37.00 zł
  • Out of stock
  • szt.

Pyrinex 480 EC A 1L

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej: chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) - 480 g/l (44,4 %)


Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w pszenicy
ozimej, rzepaku ozimym, kapuście brukselskiej, kalafiorze, brokule i truskawce.
Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


STOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE
pszenica ozima
- skrzypionki
Termin stosowania: środek stosować na początku wylęgania się larw. (faza rozwojowa
rośliny chronionej: początek kłoszenia, widoczny wierzchołek kłosa - widoczne 30% kłosa,
(BBCH 50-53 ).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

rzepak ozimy
- chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza
również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego)
Termin stosowania: opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

rzepak ozimy
- słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również
Chowacza czterozębnego)
Termin stosowania: opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwagi:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.
2. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
3. W czasie opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej
środek zwilżający.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

truskawka
- kwieciak malinowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosować w fazie pojawiania się kwiatostanów (BBCH 56-59).
Zalecana ilość wody: 750 - 1500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

kapusta brukselska, kalafior, brokuł
- gąsienice bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic w okresie czerwiec-wrzesień.
W przypadku kapusty brukselskiej środek stosować od początku rozwoju pąków bocznych
do końca fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte (BBCH 40-49), zaś
w przypadku kalafiora i brokuła od początku rozwoju główki do końca fazy gdy główka jest
ciasno zamknięta i osiągnęła typową wielkość i kształt (BBCH 40-49).
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użytą do mycia aparatury należy
postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych
w rozumieniu Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę wymyć.