Opinie o Nas


 

Muchozol Speed 405ml 1000m3

  • Add feedback:
  • 5907660105739
  • Manufacturer: Synthos Agro
  • Availability: None
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 8.80 zł
    9.50 zł
  • Out of stock
  • szt.

Muchozol Speed 405ml wystarczy na 1000m3

Aerozolowy preparat owadobójczy, zawiera substancje czynne:
- 0,51 % cypermetryna (0,51 g/100 g)
- 0,04 % esbiotryna (0,04 g/100 g)

Preparat jednorazowego użytku, przeznaczony do zwalczania owadów latających, zwłaszcza much i komarów, w
pomieszczeniach. Działanie polega na całkowitym opróżnieniu i wypełnieniu pomieszczenia zawartością opakowania aerozolowego.

 

okres ważności: 3 lata


Sposób użycia:
Przed wykonaniem zabiegu należy usunąć osoby postronne (dzieci, kobiety w ciąży i karmiące, alergicy, osoby starsze i
chore), zwierzęta (hodowlane i domowe) oraz wszystkie niezabezpieczone szczelnym opakowaniem artykuły
spożywcze, pasze, a także zabawki, naczynia lub inne przedmioty użytkowe. Przed ponownym użytkowaniem umyć  wodą powierzchnie blatów, stołów i innych powierzchni.


Opakowanie z produktem należy umieścić w centralnej części pomieszczenia na dowolnej wysokości. Uruchomić
poprzez silne naciśnięcie aplikatora, do momentu jego zablokowania, najlepiej przy wyciągniętej ręce tak, aby uniknąć
narażenia na strumień aerozolowy. Pozostawić opróżniający się pojemnik, a następnie opuścić i zamknąć
pomieszczenie na 1 godz.

Czas aerozolowania pomieszczenia o kubaturze 30 m 3 wynosi 5 sek. Po zakończonym
zabiegu pomieszczenie starannie wywietrzyć przez ok. 1 godz., a następnie usunąć pusty pojemnik i postępować jak z  odpadami.


Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść,
nie pić, nie palić w czasie pracy z preparatem. Po skończonym zabiegu umyć ręce i twarz wodą z mydłem.
Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz.


Postępowanie z odpadami produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniowymi:
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie
składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako
odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.