Opinie o Nas


 

Polyversum WP 300g naturalny środek grzybobójczy

  • Add feedback:
  • Kod towaru: 8595478562140
  • Availability: None
  • Delivery from: 12.99 zł

  • Net Price: 532.41 zł
    575.00 zł
  • Out of stock
  • szt.

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej i nadziemnej przed chorobami grzybowymi. Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Pythium oligandrum rozkłada strzępki grzybów patogenicznych poprzez rozkład enzymatyczny, stymulując jednocześnie mechanizmy odpornościowe chronionej rośliny, poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, wytwornic pary oraz do podlewania i moczenia roślin.

Środek grzybobójczy do upraw ekologicznych


Zawartość substancji czynnej:
106 oospor grzyba Pythium oligandrum w 1 gramie środka

STOSOWANIE ŚRODKA
truskawka
- szara pleśń, skórzasta zgnilizna owoców, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści,
czerwona plamistość liści
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej: 7 dni
Pierwszy zabieg wykonać wczesną wiosna zaraz po ruszeniu wegetacji.
Kolejne zabiegi wykonywać od początku fazy kwitnienia co 7 dni.
Zalecana ilość wody: 300 - 600 i/ha
Uwaga!
W przypadku stosowania środka Polyversum WP w sekwencji z preparatami chemicznymi,
należy zachować odstęp co najmniej 7 dni, aby preparaty chemiczny nie oddziaływały na
Pythium oligandrum.

pomidor, papryka, ogórek, sałata uprawiane pod osłonami
- patogeny pochodzenia glebowego powodujące fytoftorozę, zgorzel podstawy łodygi, fuzariozę, zgniliznę twardzikową
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (5 g w 10 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Podlewać rośliny w fazie produkcji rozsady (2 zabiegi po wschodach siewek co 10 dni).
Zalecana ilość wody: 2 l/m2
Środek można również stosować po wysadzeniu roślin na miejsce stałe stosując 100 ml
cieczy użytkowej na roślinę.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

papryka uprawiana w gruncie
- szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Środek stosować od fazy gdy pierwsze owoce papryki osiągną 5 - 6 cm.
Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

fasola szparagowa
- szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Środek stosować od początku kwitnienia do fazy gdy 30% strąków osiągnie normalną
wielkość.
Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

pietruszka korzeniowa
- ordzawienie korzeni, choroby przechowalnicze
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,1 - 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Pierwszy zabieg wykonać gdy główka korzenia wynosi 6 - 7 mm.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1kg/h
Drugi zabieg wykonać gdy główka korzenia wynosi 1,5 cm.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 kg/ha
Trzeci zabieg wykonać po upływie 21 dni.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha
Czwarty zabieg wykonać w przypadku wystąpienia warunków silnie sprzyjających porażeniu.
Zabieg należy wykonać na ok. 14 dni przed zbiorem w celu wybielenia korzeni i poprawy ich
przechowywania.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste
Zabieg wykonywać w dzień pochmurny, w nocy, najlepiej podczas lekkiej mżawki.
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

kapusta pekińska
- choroby przechowalnicze: szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,15 - 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zabieg wykonać 5 - 7 dni przed zbiorem kapusty.
Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15 - 0,2 kg/ha + Protector 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

kapusta głowiasta
- choroby przechowalnicze: szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,15 - 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zabieg wykonać 5 - 7 dni przed zbiorem kapusty.
Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15 - 0,2 kg/ha + Protector 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody : 300 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych

kapusta czerwona
- choroby przechowalnicze: szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m3 komory przechowalniczej
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania:
150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1
Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej
Termin stosowania: środek stosować po złożeniu główek do komory przechowalniczej
i schłodzeniu do temperatury 3 - 5oC.
Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących
na 500 m3 komory przechowalniczej
Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu
PULSFOG BIO.
Zalecane dysze:
PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10
PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 - 15
Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku
z cieczą użytkową.
Uwaga!
Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby
zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

seler korzeniowy
- choroby przechowalnicze: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m3 komory przechowalniczej
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania:
150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1
Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej
Termin stosowania: środek stosować po złożeniu główek do komory przechowalniczej
i schłodzeniu do temperatury 3 - 5oC.
Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących
na 500 m3 komory przechowalniczej
Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu
PulsFog BIO.
Zalecane dysze:
PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10
PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 - 15
Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku
z cieczą użytkową.
Uwaga!
Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby
zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.
Metodę stosować do przechowywania selerów oczyszczonych.

bób
- choroby przechowalnicze: askochytoza, czekoladowa plamistość

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania:
150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania:
150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1
Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej
Termin stosowania: środek stosować po złożeniu nasion do komory przechowalniczej
i schłodzeniu do temperatury 3oC - 5oC.
Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących
na 500 m3 komory przechowalniczej
Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu
PulsFog BIO.
Zalecane dysze:
PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10
PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 - 15
Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku
z cieczą użytkową.
Uwaga!
Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby
zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

ogórek uprawiany w gruncie
- zgorzel siewek, mączniak rzekomy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Pierwszy zabieg wykonać w fazie 2 - 3 liści właściwych ogórka.
Drugi zabieg wykonać przed kwitnieniem ogórka.
Trzeci zabieg wykonać po drugim zbiorze ogórka.
W razie wydłużonego zbioru i występowania warunków sprzyjających występowaniu
mączniaka rzekomego należy wykonać dodatkowy zabieg po upływie 14 dni.
Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody : 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych

cebula
- fuzaryjne różowienie korzeni
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,15 - 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 - 21 dni
Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać w fazie 3 - 4 liści (BBCH 13-14).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste
Zabieg wykonywać w dzień pochmurny, w nocy, najlepiej podczas lekkiej mżawki.
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.


chmiel
- mączniak rzekomy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,02 kg/1000 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zabiegi rozpocząć od fazy rozwoju pierwszych liści.
Do zabiegu dodawać adjuwant Protector w dawce 300 ml/ha
Zalecana ilość wody: 700 - 2000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

borówka amerykańska
- szara pleśń, antraknoza
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Środek stosować od początku kwitnienia do zbioru owoców.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych

czarna porzeczka
- szara pleśń
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Środek stosować w fazie od początku kwitnienia do zbioru owoców.
Preparat stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

czerwona porzeczka
- choroby przechowalnicze: szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1
Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej
Termin stosowania: środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej
i schłodzeniu do temperatury 3 - 5oC.
Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących
na 500 m3 komory przechowalniczej
Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu
PulsFog BIO
Zalecane dysze:
PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10
PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 - 15
Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku
z cieczą użytkową.
Uwaga!
Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby
zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

malina jesienna
- zamieranie pędów
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Środek stosować gdy młode pędy maliny osiągną wys. 15 - 20 cm.
Zalecana ilość wody: 600 - 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

- szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni
Środek stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców.
Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15 - 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 400 - 600l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

malina letnia
- zamieranie pędów
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Środek stosować po zbiorach w celu ochrony jednorocznych nowych pędów .
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych

- szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni
Środek stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców.
Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15 - 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody 400 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

czereśnia
- szara pleśń
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 4 dni
Środek stosować w fazie gdy owoce zaczynają się intensywnie przebarwiać.
Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

grusza
- szara pleśń, choroby przechowalnicze
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosować na 3 - 5 dni przed zbiorem owoców.
Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:
Polyversum WP 0,15kg/ha + Protector - 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

śliwa
- choroby przechowalnicze: szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1
Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej
Termin stosowania: środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 - 5oC.
Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących
na 500 m3 komory przechowalniczej.
Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu
PulsFog BIO.
Zalecane dysze:
PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10
PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 - 15
Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku
z cieczą użytkową.

Uwaga!
Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby
zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

brzoskwinia
- choroby przechowalnicze: szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1
Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej
Termin stosowania: środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej
i schłodzeniu do temperatury 3 - 5oC.
Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących
na 500 m3 komory przechowalniczej
Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu
PulsFog BIO.
Zalecane dysze:
PULSFOG BIO K-22 dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10
PULSFOG BIO K-30 dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 - 15
Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku
z cieczą użytkową.
Uwaga!
Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby
zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

szkółki i ogrody wrzosowatych roślin ozdobnych
- fytoftoroza
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody

moczenie sadzonek: 3 l cieczy użytkowej/1000 roślin
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosować podczas przesadzania sadzonek z multiplatów do doniczek.

podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Środek stosować w trakcie produkcji rozsady oraz po wysadzeniu roślin do gruntu
w szkółce lub ogrodzie.

szkółki ozdobnych i leśnych drzew i krzewów iglastych
- fytoftoroza
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody

moczenie sadzonek: 3 l cieczy użytkowej/1000 roślin
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosować podczas przesadzania sadzonek z multiplatów do doniczek.

podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Środek stosować w trakcie produkcji sadzonek oraz po wysadzeniu roślin do gruntu w ogrodzie i lesie.

pelargonia (uprawa pod osłonami)
- szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę

poinsecja (uprawa pod osłonami)
- szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę

róże - szkółki i ogrody
- szara pleśń, czarna plamistość
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Środek stosować od późnej wiosny do końca wegetacji.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5,0 l cieczy użytkowej/100 m2
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy plecakowych

trawniki, pola golfowe, stadiony
- szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, różowa plamistość liści, ryzoktonioza traw, pleśń śniegowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/1000 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni
Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po ruszeniu wegetacji.
Drugi zabieg wykonać pod koniec kwietnia.
Trzeci zabieg wykonać pod koniec czerwca.
Czwarty zabieg wykonać przed ustaniem wegetacji.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 50 l cieczy użytkowej/1000 m2
Zalecana ilość wody: 400 - 500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy plecakowych.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek Polyversum WP najskuteczniej działa w podłożu o temperaturze 12-25°C oraz
pH 5,5-7,5.
2. Zabiegi środkiem Polyversum WP należy wykonywać wcześnie rano lub pod wieczór
(unikać silnego nasłonecznienia podczas zabiegów).

3. Środek Polyversum WP należy stosować po zachowaniu odpowiedniego odstępu od
ostatniego zabiegu wykonanego innym środkiem ochrony roślin. W celu określenia jego
długości należy skontaktować się z przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
4. Po zastosowaniu środka Polyversum WP nie stosować doglebowo chemicznych
środków grzybobójczych.