Opinie o Nas


 

Barbarian Super 360 SL 1L produkt referencyjny Roundup

  • Dodaj recenzję:
  • 5390740222394
  • Producent: Barcley
  • Dostępność: Dostępny na magazynie
  • Dostawa od: 10,99 zł

  • Cena netto: 25,00 zł
    27,00 zł
  • szt.

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwu-liściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nie użytkowanych rolniczo oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych a także do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Barclay Barbarian Super 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe:
w dawce 3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż,
tasznik pospolity, wiechlina roczna,  
w dawce 4 l/ha: fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała,
kupkówka pospolita, lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy,
pięciornik kurze ziele, stokłosa płonna, tymotka łąkowa
w dawce 5 l/ha: bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna, komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny
Chwasty średniowrażliwe:
w dawce 5 l/ha: wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne: skrzyp polny


ZASTOSOWANIE ŚRODKA
POLA UPRAWNE
Przed zbiorem roślin, zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
pszenica ozima
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 %, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha
w 200-300 l wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

Uwagi:
1. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.
2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,
3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
4. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
5. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.

rzepak ozimy
Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej
30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

Uwaga!
Nie stosować na plantacjach nasiennych
Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu
zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska).
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

ROŚLINY SADOWNICZE
sady jabłoniowe
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO
Stosować na intensywnie rosnące chwasty.
Termin zabiegów:
  - wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania
  - jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewu.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha

Uwaga!
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.


PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny  sąsiadujące z terenem opryskiwanym.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Barclay Barbarian Super 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.


OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
5 - 7 DNI.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną  w zbiorniku  opryskiwacza  ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
pszenica ozima, rzepak ozimy - 14 DNI.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY.

OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 10 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.